Politikker

1.   Rygepolitik
Arrangementer i Adventistspejdernes regi er røgfrie!
1.1 Vejledning
Hvis en ryger ønsker at deltage i et adventistspejderarrangement kan man opfordre til at dække nicontinbehovet ved hjælp af nicotinerstatning – ethvert apotek kan vejlede om brugen og mængden.
Politikkerne er gældende under hele arrangementet båden indenfor og uden for området, uanset sted.
Hvis der ryges ved et adventistspejderarrangement/-tur skal de ansvarlige ledere vurdere om ryger fortsat kan deltage eller om der evt. skal tilbydes mulighed for at anskaffe et nicotinerstatningspræperat på et nærliggende apotek.
En hjemsendelse for ikke myndige skal koordineres med personens forældre. Hjemsendelse sker altid for egen regning, uden refusion for lejrafgift.

2.   Alkoholpolitik
Arrangementer i adventistspejderafdelingens regi er alkoholfrie!
Alkohol tolereres ikke i nogen form.

2.1 Vejledning
Hvis der opdages alkohol eller spor af indtag af alkohol ved et adventistspejderarrangement/-tur skal de ansvarlige ledere vurdere om personen skal sendes hjem. En hjemsendelse for ikke myndige skal koordineres med personens forældre. Hjemsendelse sker altid for egen regning, ingen refusion for lejrafgift.
Politikkerne er gældende under hele arrangementet båden indenfor og uden for området, uanset sted.

3.   Hunde-/kæledyrspolitik
Hvis man ønsker at medbringe en hund eller andet kæledyr skal dette godkendes af den lejransvarlige før lejrstart.
Hunde og andre kæledyr er tilladt i det omfang det/de ikke generer øvrige deltagere ved fx ved allergi, unødig gøen, hoppen op mv. Afføring skal samles op. Dyret skal under alle forhold være under kontrol på lejrens område, dvs. i snor eller indhegning.
Hvis ovenstående ikke overholdes eller der opstår tvivl om dyrets færden og opførsel skal dyret forlade lejrområdet.
På børnelejre er hunde og andre husdyr ikke tilladt.
Det anbefales, at man undersøger hvordan en eventuel forsikring for dyret dækker udenfor eget hjem.

Politikkerne gælder også arrangerede fællesrejser til og fra lejre.